Edgerunners / Straprunners
4.0/5 rank (1 votes)

EdgeRunners / StrapRunners

Effektiv och optimal 4-vägs pall lösning

Denna kombination av PallRun® och kantskydd är en utmärkt, kostnadseffektivt alternativ för att ersätta standardpallar. EdgeRunner® kan placeras direkt under en låda, butikdisplay eller annat material.

Olika höjd alternativ maximerar användningen av utrymmet, vilket gör att du kan lasta mer.

Fördelar

  • Mindre material, utrymmes optimering
  • Ingen skrymmande pall behövs
  • Single-material förpackningslösning
  • 100% återvinningsbar kartong
  • Enkel montering
  • Besparingar (lager, material, återvinning, transporter)
  • Godkänd var som helst i världen utan behandling eller restriktioner

Skyddad gemenskapsformgivning RCD 000944699-0001