Automatiserade system
4.0/5 rank (1 votes)

Utbytbara magasin

På denna variant kan magasinet lyftas bort och påfyllas utanför verktyget. Detta möjliggör en kontinuerlig drift
då ett laddade magasin direkt kan ersätta det tomma.
Långt magasin

Klammermagasinet rymmer beroende på klammertyp mellan 300-500 klammer.
 
Över- och sidoladdning

Magasinkapacitet upptill 5.000 klammer. Klammer laddas kontinuerligt under drift vilket innebär att inga driftstopp uppkommer vid arbetet. Verktygen kan anpassas för olika typer av klammer och användningsområden.
 
Laddningsstation

I detta laddningssystem används klammer-/spikpistolen separat under arbetscykeln, åtskillt från den fast monterade laddningsstationen. Efter avslutad arbetscykel dockas pistolen i laddningsstationen och förses automatiskt med de klammer/spik som den behöver för nästa arbetscykel. Laddningsstationen har en kapacitet allt efter typ på upp till 20.000 klammer.