Krympfilmning

Packsystem AB,
Krympfilmning och vinkelsvetsning

I de fall när de enskilda produkterna behöver ett skydd är krympfilmning ett alternativ. Plasten skyddar produkten samtidigt som den ger ett prydligt intryck. Om det är ett frimärke eller en säng som skall krympfilmas saknar betydelse. Vi har maskinerna och tillbehören.

Krympfilmning innebär att plasten omkring den produkt som skall inpackas utsätts för värme under en mycket kort tid, plasten drar då ihop sig. Denna process kan utföras helt automatiskt eller med hjälp av enklare maskiner. Plasten kan också försegla produkten utan att ha krympegenskaper (vinkelsvetsning).

Automatisk krympfilmning (3)

Våra krympfilmsmaskiner från Minepack Torre med krympugnar klarar det mesta som behöver krympfilmas. Även långgods med obegränsad produktlängd.
Automatisk krympfilmning

Manuella krympfilmsmaskiner (7)

Semiautomatiska krympfilmsmaskiner för gods av olika storlek där antalet enheter som på det som krympfilmas går att hantera manuellt.
Manuella krympfilmsmaskiner

Manuella vinkelsvetsar (3)

Manuella / Semiautomatiska vinkelsvetsar för gods av olika storlek. Svetsarna kan integreras med krympugnar / krymptunnlar för krympning.
Manuella vinkelsvetsar

Krymptunnlar (2)

En krympugn utför själva krympmomentet av plasten kring godset som skall emballeras. Våra krympugnar kan integreras med Vinkeksvetsarna av Modular-serien.
Krymptunnlar

Fyllningsmaskiner (2)

För enkel inpackning av, tidningar, nyhetsbrev, kataloger, maskindelar som skruvar och andra metallprodukter finns vårt sortiment av fyllningsmaskiner.
Fyllningsmaskiner

Krympfilm (1)

Krympplast, krympfilm till krympfilmsmaskiner
Krympfilm