STC 30/31

STC 30/31

Ett bandverktyg för PP-band och PET-band.
Kan banda 12-16 mm och en bandtjocklek från 0,4-1,0 mm.

Dessa bandspännare kombinerar tre funktioner:
 - Bandspänning
 - Låsning
 - Skärning av bandet.

Lås som används är av präglat tenn. Försluter PP-Band, eller PET-Band och ger en snabb, stark och säker förslutning som inte skadar lasten.
STC-enheter är enkla att använda, och billiga att köpa.

Specifikation
Bandtyp: PP-Band, PET-band
Bandbredd:
 - STC 30: 12-13 mm
 - STC 31: 15-16 mm
Bandtjocklek:
 - STC 30: 0,4-0,7 mm
 - STC 31: 0,5-1,0 mm
Vikt:
 - STC 30: 2,3 kg
 - STC 31: 3,4 kg