Bandmaterial

Bandmaterial

Vi har ett komplett utbud av banderolleringsmaterial, tryckt eller otryckt.
Packsystem AB kan leverera band till alla på marknaden förekommande fabrikat av banderolleringsmaskiner.
Allt material finns i alla bredder för användning, även de tunnaste filmer, så lite som 35 mikron, presenterar inga problem för oss. Detta ger en kostnadsbesparing, samtidigt bidrar det avsevärt till att minska avfall och ger en renare miljö. Allt material uppfyller de strängaste kvalitetskraven.

Effektiv metod för kommunikation
Otryckta material används i allmänhet för att separera och bunta. De fantastiska möjligheterna med tryckt material innebär att banderollering är ett alternativ till etiketter och är ofta en föredragen metod för kommunikation. Professionell rådgivning finns tillgänglig från idé till genomförande av den färdiga produkten.

Leveransvillkor och högkvalitativa material
Våra bandmaterial är garanterade att uppfylla de högsta möjliga kraven på kvalitet och leverans. Vi kan uppnå detta på grund av att vi använder märken som är erkända över hela världen och där en överblick över hela processen, inklusive kapning av rullarna finns.